1. Migrasiýa edarasyny saýlamak
2. Sene saýlamak
3. Raýatyň maglumatlary
4. Töleg geçirmek
5. Tassyklamak
Ýazga duran salgyňyz boýunça welaýatyňyzy saýlaň
1/5
Nobata durmak üçin sene we wagt saýlaň
2/5
Şahsy maglumatlar
3/5
Töleg geçirmek
4/5
Tassyklamak
5/5
Ýazga duran salgyňyz boýunça welaýatyňyzy saýlaň
Aşgabat şäheri
Ahal welaýaty
Balkan welaýaty
Daşoguz welaýaty
Lebap welaýaty
Mary welaýaty
Degişli migrasiýa edarasyny saýlaň Aşgabat şäheri
Aşgabat şäheri boýunça müdirligi
Degişli migrasiýa edarasyny saýlaň Ahal welaýaty
Ahal welaýaty boýunça müdirligi
Tejen şäher bölümi
Degişli migrasiýa edarasyny saýlaň Balkan welaýaty
Balkan welaýaty boýunça müdirligi
Türkmenbaşy şäher bölümi
Etrek etrap bölümi
Degişli migrasiýa edarasyny saýlaň Daşoguz welaýaty
Daşoguz welaýaty boýunça müdirligi
Köneürgenç şäher bölümi
Degişli migrasiýa edarasyny saýlaň Lebap welaýaty
Lebap welaýaty boýunça müdirligi
Kerki şäher bölümi
Seýdi şäher bölümi
Magdanly şäher bölümi
Degişli migrasiýa edarasyny saýlaň Mary welaýaty
Mary welaýaty boýunça müdirligi
Ýolöten etrap bölümi
Baýramaly şäher bölümi
Nobatyň görnüşini saýlaň Office
Pasport resmileşdirmek
Ýolbaşçynyň kabul edişligine ýazylmak
Nobata durjaklaryň sany subjectives
1 adam
2 adam
3 adam
üçden köp
  • 4 adam
  • 5 adam
  • 6 adam
  • 7 adam
  • 8 adam
  • 9 adam
  • 10 adam